Pinterest

Facebook

Google+

MySpace

Stumbleupon

Twitter

Delicious

Meble sosnowe

Drewno sosnowe to miękkie drewno, łatwe w obróbce, którego kształt słojów, zapach i estetyka gwarantują wyroby meblowe na najwyższym poziomie jakościowym. Cena mebli drewnianych jest obecnie porównywalna
z cenami mebli wiórowych (płyta MDF) a ich trwałość
i wytrzymałość jest nieporównywalnie większa.

Meble dwukolorowe

Obecnie coraz większą popularność zyskują meble barwione w dwóch kolorach. Zwykle wieniec górny
i dolny malowany jest na ciemniejszy kolor o wysokim kontraście natomiast pozostała część mebla pokrywana jest kolorem białym lub innym jasnym odcieniem dostępnym w naszej palecie barw.

Materace do łóżek

Współpracujemy z firmą M&K Koło foam, która jest największym polskim producentem materacy lateksowych, piankowych oraz sprężynowych. Do naszych łóżek szczególnie polecamy materace Koło foam ze względu na najwyższą jakość wykonania, nowoczesne technologie produkcji, które w rezultacie gwarantują komfortowy i głęboki sen. O materacach firmy M&K Koło foam można przeczytać na blogach: materace24.com.pl - blog poświęcony materacom lateksowym oraz mkfoam24.pl - blog o materacach Koło foam.

Strona głównaZasady kontroli i regulacja procesu suszenia oraz programy suszenia

Zasady kontroli i regulacja procesu suszenia oraz programy suszenia drewna

 

Suszenie drewna - meblarstwoMetody kontroli obejmują pomiar jak i regulacje wartości parametrów czynnika suszącego oraz obserwacje zjawisk występujących w suszonym materiale. Wyróżniamy dwie metody kontroli:

 • ustalenie wilgotności równowagowej poprzez pomiar temperatury powietrza i wilgotności powietrza,

 • bezpośrednie mierzenie wilgotności równowagowej, charakteryzuje właściwości suszące powietrza, do pomiaru stosuje się psychrometr. Prędkość powietrza nie może być większa niż 2m/s. W przypadku psychrometru używamy wody destylowanej. Przy pomiarze bezpośrednim wilgotności równowagowej, używamy pasek forniru z drewna egzotycznego, obecnie pasek celulozy.

 

Pomiar zjawisk występujących w drewnie sosnowym:

 • pomiar spadku wilgotności suszonego materiału,

 • pomiar samej wartości wilgotności drewna,

 • obserwacja dynamiki spadku wilgotności.

 

Regulacja przebiegu procesu suszenia. Wartość zadana może być:

  1. Stała,

  2. Zmienna:

 • programowa,

 • śledząca.


Ze względu na sposób realizacji:

 • ręczna

 • automatyczna.

 

Regulacja stałowartościowa – przyjęcie stałej wartości w całym procesie suszenia. Stosowana w suszarniach tunelowych przeciwprądowych.

Regulacja zmiennowartościowa – głównie w suszarkach komorowych. Wielkości zadane mają wartości zmieniane wg z góry zaprogramowanego harmonogramu. Można spotkać suszarnie, w których wykorzystywano regulatory krzywkowe (dotyczy metody programowej). Krzywka współpracuje z popychaczem a ten reguluje z kolei daną wartość.

Obecnie zalecana jest regulacja zmiennowartościowa nadrzędna. Występuje w niej czynnik wiodący, wymuszający zmiany regulowanej wartości. Czynnikiem wiodącym jest wilgotność bieżąca drewna. Zależnie od programu najczęściej reguluje się temperaturę powietrza oraz wilgotność powietrza. Do chwili uzyskania przez drewno wilgotności 30% nie należy dokonywać zmian w procesie suszenia. W procesie suszenia do wilgotności 30% nie musimy ściśle kontrolować parametru wilgotności drewna. Dopiero poniżej 30% dokładność pomiaru odgrywa dużą rolę. Pomiar wilgotności drewna mierzy się po środku grubości lub na głębokości 2/5 grubości. Podczas suszenia stosujemy tak zwany gradient suszenia. Wartość gradientu suszenia jest wielkością uzupełniającą. Nie może być zmieniana bez zmiany wilgotności drewna.

Trzecia wielkość (prędkość powietrza) musi być uwzględniona. Dotychczas zmieniana jest ze względów oszczędnościowych, zmiana realizowana jest z uwzględnieniem:

 • poziomu hałasu,

 • względów oszczędnościowych (zmiana prędkości obrotów wentylatora to zmiana poboru energii).

 

Ma to związek ze zmianą prędkości powietrza, a co za tym idzie na skrócenie czasu suszenia. Modyfikacja prędkości powietrza wymusza zmianę absorpcji wody przez powietrze. Zmiana prędkości przepływu powietrza jest istotnym czynnikiem. Przy twardych gatunkach np.: dąb, zaleca się w I fazie procesu aby prędkość była nie mniejsza niż 2m/s (może dochodzić do 3m/s), a poniżej 30% (II faza) należy zmniejszyć przepływ powietrza (bez wpływu na czas) do ok. 1,5m/s.Programy suszenia

Przy samodzielnym budowaniu suszarni możemy skorzystać z gotowych programów. Samo oprogramowanie suszarni musimy wykonać we własnym zakresie, ale wiemy jakie parametry należy zastosować w zależności od czasu suszenia i rodzaju drewna.

Proces konwekcyjnego suszenia drewna polega na odpowiednim (określonym w programie suszenia) dostosowaniu parametrów powietrza w suszarni do suszonego drewna, podaje się najczęściej 3 takie czynniki:

 • czas suszenia drewna, obliczony (podany) dla całego procesu suszenia, jak również dla określonych przedziałów cząstkowych wilgotności tarcicy,

 • wilgotność bieżąca suszonego drewna,

 • wartość naprężeń desorpcyjnych w drewnie w czasie suszenia.

 

W praktyce uwzględnia się dwa czynniki z wymienionych, przy czym najczęściej uwzględniane są one równolegle przez suszarników podczas realizowania przyjętego programu. Występują programy analizujące gradient suszenia (iloraz wilgotnościowy), a zatem wielkości pozwalającej systematycznie porównywać różne warunki suszenia dla tego samego rodzaju gradientu i wilgotności bieżącej suszonego drewna. Za gradient suszenia uważa się iloraz średniej wilgotności bieżącej drewna do wilgotności równoważnej drewna.

GS- gradient suszenia

Wb - średnia wilgotność bieżąca suszonego drewna

Wr – wilgotność równoważna drewna

 

Charakterystyka programów


KRIECZETOWA – charakterystyczną cechą tego programu jest prawie stała temperatura termometru mokrego (początkowo temperatura wzrasta o 3-4oC w stosunku do wartości wyjściowej a następnie również stopniowo maleje do wartości wyjściowej lub pozostaje na stałym poziomie), zmienna (wzrastająca) temperatura termometru suchego, zmienna (malejąca) wilgotność względna powietrza. Programy Kreczetowa zawarte są w 13 tabelach oznaczonych numerami będącymi zarazem orientacyjnymi czasami suszenia tarcicy w dobach. Każda tabela (program) zawiera parametry powietrza suszącego (temperaturę, różnicę psychrometru, wilgotność względną powietrza) dla kolejnych faz procesu suszenia określonych przedziałem cząstkowym wilgotności drewna, a ponadto również przewidywany czas trwania poszczególnych faz w godzinach.

 

VILLIERE”A – znane są w postaci 8 wykresów przedstawiających przebieg temperatury i wilgotności względnej powietrza w funkcji bieżącej wilgotności suszonego drewna oraz przewidywanego czasu suszenia. Kryterium wyjściowe wyboru odpowiedniego wykresu (programu) stanowi gęstość drewna, wg której Villiere podzielił najczęściej stosowane w produkcji rodzaje drewna na cztery i dla każdej opracował 2 programy: jeden dla tarcicy cienkiej (15-50mm) i drugi dla tarcicy grubej (55-90mm). Charakterystyczną cechą dla programów jest stała temperatura powietrza (jednorazowo podwyższona w procesie suszenia o 2-3oC po osiągnięciu przez drewno wilgotności ok. 30%) sięgająca w najprostszym programie do wartości 65oC.

 

SIERGOWSKIEGO – programy oparte o wartości określające między innymi wpływ wilgotności i temperatury na własności mechaniczne. Są opracowane w formie tabel. Programy dobiera się według intensywności suszenia:

 • ostrożne, zachowanie właściwości mechanicznych, barwy,

 • normalne, możliwy spadek właściwości mechanicznych o 1-9%,

 • intensywne (ostre) najniższe klasa jakości, bez zachowania właściwości wytrzymałościowych.

 

W zależności od grubości, gatunku i rodzaju suszenia dobieramy numer programu. Programy te dzielą okres właściwego suszenia na 3 etapy obejmujące odpowiednie zakresy zmniejszającej się wilgotności drewna w suszarni. I – od wilgotności początkowej do 30%, II – 30-20%, III – 20% do wilgotności końcowej drewna. Wszystkie te czynniki mają wpływ na końcową jakość surowca drzewnego a w efekcie na jakość produkowanych mebli drewnianych.

 

Etap 1 - odbywa się przy stałych wartościach parametrów powietrza w suszarce przy czym wartości te, ustalone doświadczalnie, zapewniają nie przekraczanie przez naprężenia desorpcyjne wytrzymałości drewna na rozciąganie włókien w poprzek.

 

Etap II – rozpoczyna się po osiągnięciu przez drewno wilgotności średniej 30%, temperatura powietrza zostaje podwyższona o 3-5oC, a wilgotność względną obniża się o 10-12%.

 

Etap III – podwyższenie temperatury o 15-30oC oraz obniżenie wilgotności względnej powietrza o wartość 25-35% (w zależności od rodzaju drewna i klasy intensywności procesu).

 

Jarosław Gerszyński

Autor: Jarosław Gerszyński

O autorze: Jarosław Gerszyński jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył studia na kierunku Technologia drewna. Współpracuje z firmą Made of Wood Group.

Dołącz do Jarosława Gerszyńskiego na Google+

Strona: www.zrobionezdrewna.pl
Sklep: www.meblesosnowe24.pl

Artykuły

Kolekcja Roma

Kolekcja Roma

Meble drewniane to zapach naturalnego drewna, komfort użytkowania, estetyczny wygląd
i ponadczasowy charakter. Kolekcja Roma jest zwykle barwiona w dwóch odcieniach, meble mogą być lakierowane lub woskowane w dwóch dowolnie wybranych przez klienta kolorach. Kolekcja Roma to nasza nowa kolekcja, która zyskuje coraz szersze grono wielbicieli.

Kto jest on-line

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.